Preobio

Tamamı Türkiye coğrafyasından toplanmış ve izole edilmiş 10 milyar canlı probiyotik bakteri!

Contact

Gastrit ve Ülserden Yoğurt Yiyerek Kurtulun

Blog
Gastrit ve Ülserden Yoğurt Yiyerek Kurtulun

Evde Preo-Yoğurt Probiyotik Yoğurt mayası ile yapacağınız yoğurdunuzu, Preo-Fit ile kombine ederek Helicobacter pylori’nin sebep olduğu gastrit ve ülser gibi hastalıkların tedavisine yardımcı olabilirsiniz.

Helicobacter pylori (HP) enfeksiyonu, insanlarda birçok hastalığa neden olmaktadır. Kronik gastrit, peptik ülser, gastrik adenokarsinoma, gastrik MALT lenfoma, sideropenik anemi, idiyopatik trombositopenik purpura bunlardan bazılarıdır. HP tedavisinin başarısız olmasının en önemli nedeni antibiyotik direncidir. Probiyotiklerin HP tedavisinde olumlu etkileri öncelikle antibiyotiklerin oluşturduğu intestinal disbiyozis tablosunu düzeltmelerinden kaynaklanmaktadır. HP eradikasyon tedavisi sırasında fakültatif anaerob miktarında artış meydana gelir. L. acidophilus ve B. bifidum probiyotiklerin tedavi sırasında verilmesi, bu patojen bakteri artışı geriye çevirebilir. Standart tedavi olan üçlü tedavi sırasında ciddi anlamda bir azalma gözlenir. Yine L. acidophilus ve B. Bifidum içeren yoğurt verilmesi, bifidobakteri sayısını eski düzeylerine getirir (Sheu et al., 2002). HP enfeksiyonunda probiyotiklerin tedavide adjuvan olarak kullanılabileceği, sekiz hafta süre ile probiyotik kullanımı sonucu gastrik mukoza enflamasyonunun azaldığı, antibakteriyal tedavinin probiyotiklerle kombine kullanımı ile etkisinin arttığı gösterilmiştir (İnanç ve ark., 2005)

İstek Listesi Ürünleri

İstek listesinde hiç ürün yok.