Preobio

Tamamı Türkiye coğrafyasından toplanmış ve izole edilmiş 10 milyar canlı probiyotik bakteri!

Contact

Obeziteye Karşı Probiyotik Beslenme

Blog
Obeziteye Karşı Probiyotik Beslenme

Obezite, enerji alımı ve harcanması arasındaki dengesizlikten dolayı vücutta aşırı yağ birikmesidir. Genetik ve çevresel faktörler (yaşam tarzı) en önemli risk faktörleridir ancak bunlar tüm dünyada obezite prevalansının çok hızlı artışını açıklayamamaktadır. Son yıllarda bağırsak mikrobiyotasının obezite gelişiminde çok önemli rol oynayabileceği anlaşılmıştır. Çok sayıda hayvan çalışması enerji dengesi ve yağlanmada bağırsak flora bakterilerinin önemli rolleri olduğunu; bu etkilerini farklı mekanizmalarla (diyetten enerji elde edilmesi, lipopolisakkarit aracılı kronik inflamasyon, dokularda yağ asidi birikiminin düzenlenmesi ve bağırsak kaynaklı peptit salgılanması gibi) gerçekleştirdiklerini göstermiştir. Farklı hayvan çalışmalarıyla da uyumlu olarak obez insanların bağırsaklarında Bacteroidetes azalması ve Firmicutes artışı olduğu; ayrıca bağırsaklarda bakteriyel çeşitlilikte de azalma gözlendiği saptanmıştır. İlginç olarak, diyetle ve kilo kaybı ile bu değişim geri dönmektedir.

Ayrıca yeni çalışmalarda probiyotik kullanımının bağırsak florasını dengelediği ve kilo kaybına yardım ettiği de belirlenmiştir (Arslan, 2012). Bağırsak mikroorganizmaları, immünite ve beslenme şekli de dahil olmak üzere konakçının anahtar vital fonksiyonlarının dengesine yardımcı olur. Bağırsak mikroorganizmalarının kompozisyonunun ve aktivitesinin değişimi obezlerde enflamasyonu, yağ depolanmasını, glikoz cevabının değişimine etki eder. Probiyotik ve prebiyotikler obezlerde spesifik bakteriler ile ilişkilidir. Prebiyotikler obeziteyi azaltır, iştahı ve bağırsak fonksiyonunu modüle ederek metabolik stres ile ilgilidirler (Derman, 2014).

İstek Listesi Ürünleri

İstek listesinde hiç ürün yok.